Jag känner en slot

Att kombinera välkända melodier med ett reklambudskap är någonting som ahaCasino valde att göra i sin senaste reklam som körs både på tv och radio. Känner du igen vilken sommarplåga det är man tagit melodin ifrån?